VVD Renswoude vraagt opnieuw aandacht voor slechte busverbinding

Ondanks de toezegging van de Provincie dat de aansluiting op De Klomp zou verbeteren door de nieuwe dienstregeling per 10 december 2017, blijkt uit een nieuw onderzoek van de VVD dat dit niet het geval is.

Tijdens de commissievergadering van 8 februari jl., presenteerde de VVD bij monde van Bart Bisschop de uitslag van het vervolgonderzoek dat gehouden is van 10 tot 24 december 2017. De nieuwe dienstregeling zou zorgen voor een betere aansluiting op station Veenendaal - de Klomp. Uit het onderzoek blijkt dit nog steeds meerdere malen per week niet goed te gaan, vooral voor de reizigers die de aansluiting moeten hebben richting Ede en Arnhem.

Ook de verbinding naar Amersfoort is erop achteruit gegaan. Voorheen reed de spitsbus nog tot De Dennen, deze lijn is nu echter helemaal geschrapt! Dit is een verdere bezuiniging op lijn 80/X80, nadat lijn 83 al geschrapt was in 2016 door de Provincie. De Renswoudse politiek gaat hier niet over, het college heeft hier dus geen directe invloed op. Echter, de VVD betoogt dat we deze bezuiniging op de bereikbaarheid van Renswoude niet zomaar leidzaam over ons moeten heen laten komen. Alle partijen konden zich hierin vinden en hebben ook aangegeven deze problemen aan te kaarten bij hun collega's in de Provinciale Staten.

Hieronder treft u het vervolgonderzoek aan van 6 januari 2018, wat volgde na het eerste klachtenonderzoek (bijlage 1). De uitgebreide reactie van de Provincie d.d. 15 november 2017 is te vinden in bijlage 2.