Verkiezingsprogramma VVD Renswoude

Wij zijn trots op onze lijst met zoveel Renswoudenaren die zich weer willen inzetten om ons dorp liberaler te maken! Zie onderstaande link voor ons volledige programma. Een korte samenvatting:

Met de liberale beginselen als fundament zetten wij ons voortdurend in voor een veilige, bedrijvige gemeente waar het goed wonen is. Na een periode van financiële crisis trekt de economie weer aan, meer mensen vinden een baan en er komt weer ruimte om te investeren. 

De VVD Renswoude staat voor:

• Zuinig en zinnig omgaan met (belasting)geld: - acceptabele, lage lasten voor onze inwoners - transparant over uitgaven in inkomsten - optimaal gebruik maken van subsidies vanuit het Rijk en de Provincie

• Prettig wonen en ondernemen - blijvend betaalbaar wonen voor starters en doorstromers - aandacht voor nieuwe woonvormen en levensloopbestendig bouwen - gunstig ondernemersklimaat

• Bruisend Renswoude! - een bloeiend verenigingsleven - gezellige evenementen  - een levendig Dorpshart

• Goede bereikbaarheid - via het openbaar vervoer - via de (doorgaande) wegen • Veilig leven, leren, werken en spelen - verbetering van de verkeersveiligheid - duurzame oplossingen voor overlast - geen betutteling, maar betrokkenheid

• Een Renswoude waar mensen elkaar de ruimte gunnen en in hun waarde laten