VVD-AMENDEMENT DORPSHART

In de raadsvergadering van 10 oktober j.l. heeft de VVD een amendement ingediend op het college-voorstel voor de afronding van ons dorpshart. Met dit amendement heeft de VVD de ondernemers in Renswoude alsnog een mogelijkheid gegeven om tot een commerciële invulling te komen. Dit ligt in lijn met de wens van ondernemers om de bouwdelen 2 en 3 als zodanig te realiseren.

Daarnaast zorgt het amendement ervoor dat de bebouwing in bouwdeel-2 niet hoger dan 3 lagen kan worden. Daarmee komen we tegemoet aan een wens van veel omwonenden. Ook voorziet het amendement erin dat er geen onrechtmatige staatssteun bij de realisatie van bouwdelen 2 en 3 mag worden gegeven.

En tot slot: als commerciële invulling voor 1 december niet mogelijk blijkt, dan is automatisch het besluit genomen om een nieuw gemeentehuis in het dorpshart te gaan bouwen.

Het amendement werd gesteund door SGP, CDA en DBR, zodat het met 10 (van 11) stemmen is aangenomen.

Via dit bericht willen wij u over dit voor ons dorp belangrijke onderwerp informeren. Het amendement treft u aan in de bijlage van dit bericht.

Als je hierover vragen hebt, laat het ons weten via info@renswoude.vvd.nl

Namens de VVD fractie,

Bert Hoek