Afronding Dorpshart / Toekomstbestendig Gemeentehuis

Op dinsdag 17 januari kwam in de raad van Renswoude het agendapunt “Afronding Dorpshart / toekomstbestendig gemeentehuis”  aan de orde.

 

Nooit eerder was het zo druk tijdens een raadsvergadering: naar schatting hadden zich ruim 100 belangstellenden verzameld. Zelfs in de hal en buiten stonden mensen.

 

Wat was er aan de hand? 

Het is algemeen bekend dat het gemeentehuis van Renswoude, een rijksmonument, al vele jaren niet meer voldoet aan de eisen van de tijd. Veiligheid van ambtenaren en privacy van burgers zijn in het gedrang, aan ruimte en comfort een groot gebrek. Een kostbare verbouwing is al heel lang op handen. Daarnaast is de bibliotheek van Renswoude gevestigd op een erg onlogische plek, in een te grote, dure ruimte die moeilijk voor andere doeleinden in te zetten is. En dan is er nog het Dorpshart: een grasveld waar een pand van vier bouwlagen gepland is: één laag voor commerciële doeleinden, de overige drie bestemd voor wonen.

 

Ontwikkelaar

Enige tijd geleden meldde zich projectontwikkelaar Van Woerden: hij bood aan in 1 deal het huidige gemeentehuis aan te kopen, de bieb over te nemen en het Dorpshart te gaan ontwikkelen. De bieb en het gemeentehuis krijgen een plek in het Dorpshart in de eerste twee bouwlagen, daarboven is dan nog ruimte voor 2 lagen appartementen. Het nieuwe gemeentehuis wordt turn-key opgeleverd.

In één klap zou de gemeente hiermee verlost zijn van verschillende nijpende en kostbare problemen.

 

Onrust in Renswoude

De ophef in het dorp ontstond omdat sommige mensen hechten aan behoud van het monumentale gemeentehuis, als een van de beeldbepalende dorpsgezichten. En voor de mensen die in het dorpshart wonen, is het niet leuk als straks ‘hoogbouw’ hun uitzicht belemmert. De ondernemers die hebben geïnvesteerd in het dorpshart, winkeliers en verhuurders, zijn verdeeld. De één denkt verlies te zullen gaan lijden door de komst van het bouwblok, de ander juicht de verwachte levendigheid juist toe. In ieder geval is het nog te realiseren bouwdeel voor niemand een verrassing, want het hele dorpshart is ondergebracht in één bestemmingsplan.

De CU-fractie heeft volop de media opgezocht, heeft pamfletten verspreid en mensen opgeroepen zich uit te spreken tegen de plannen, zonder daarbij het gehele verhaal te vertellen. Hen is stemmingmakerij verweten, maar er zijn er ook die applaudisseren voor hun acties.

Een aantal Renswoudse ondernemers heeft aangegeven met betere ideeën te willen/zullen komen, indien henn daarvoor nog wat tijd gegund wordt.

 

Standpunten

De VVD onderkent de problemen van de gemeente en heeft zich positief kritisch opgesteld. Beide coalitiepartijen (CDA en SGP) zijn vóór, CU is tegen en Dorpsbelang Renswoude is gedraaid van positief naar negatief.

De VVD –fractie is van mening dat besluiten niet genomen moeten worden op basis van sentimenten en emoties, maar op basis van feiten en gewogen uitgangspunten.

 

Besluitvorming

Met een gezamenlijk amendement van VVD, CDA en SGP is de besluitvorming iets aangepast ter verdere concretisering van de plannen en om het college te laten komen met een concept-overeenkomst en een dekkingsvoorstel. Vervolgens heeft  de VVD een motie ingediend waarin voorgesteld wordt om een tweede taxatie te laten verrichten (ivm ontbreken bevoegdheid van huidige taxateur) en een onafhankelijke second opinion mbt de bieding van Van Woerden

De motie van de VVD is unaniem aangenomen.

 

Wordt vervolgd!