Wethouder legt advies commissie naast zich neer

© Marieke Teunissen

Op 21 april jl. werd in de raadscommissie Ruimte en Financiën gesproken over het voorstel van het College om een vergunning af te geven om 4 woningen te bouwen in het weiland tegenover de Catharina Mossellaan. De VVD Renswoude heeft hier ernstige bedenkingen bij, omdat hiermee een eventuele uitbreiding van het dorp aan de zuidkant wordt ‘dichtgezet’. Verder mag degene die de woningen wil realiseren slechts 2 woningen bouwen op grond van de ‘ruimte voor ruimte regeling’ en geen 4. De ruimte voor ruimte regeling is bedoeld voor stoppende agrariërs die hun bedrijfsgebouwen slopen, zij mogen in ruil hiervoor één of meerdere woningen terugbouwen. De regels, die in het verleden altijd strikt zijn toegepast, laten in dit geval op zijn hoogst ruimte voor 3 woningen, maar zeker niet voor 4. Bovendien is de locatie waar het stoppende agrarische bedrijf zich bevindt heel ergens anders, namelijk aan de Barneveldsestraat.

Dorpsbelang en ChristenUnie waren ook kritisch tijdens de commissievergadering, maar de SGP en het CDA steunden het collegevoorstel wel. Dorpsbelang maakte vooral bezwaar tegen het aantal woningen. Omdat er tijdens de commissievergadering nog nieuwe informatie op tafel kwam  - het bouwen van de woningen gebeurt in de hindercirkel van een nabij gelegen agrarisch bedrijf dat daardoor mogelijk wordt gehinderd in zijn bedrijfsvoering - wilde de CU geen standpunt innemen en zich eerst beraden op de nieuwe informatie in hun eigen fractie.

Omdat wethouder Vlastuin vasthield dat er in de commissie een standpunt ingenomen moest worden, gaf de CU aan tegen het voorstel te zijn. Het advies van de commissie was dus 3 tegen en 2 voor. Vervolgens legde de wethouder het advies van de commissie alsnog naast zich neer met als reden dat in de Raad de SGP en het CDA samen een meerderheid vormen. Hij besloot het voorstel toch door te laten gaan. De VVD vindt deze gang van zaken zeer ondemocratisch en niet in het belang van de inwoners en ondernemers van Renswoude.