Referendum woensdag 6 april

Informatie over het Oekraïne-referendum op woensdag 6 april

Op woensdag 6 april aanstaande vindt er een referendum plaats over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. De VVD Renswoude wil alle Renswoudenaren graag informeren over de achtergrond van het referendum. Deze informatie is opgesteld door de VVD Afdeling Renswoude en geeft niet het standpunt van de landelijke VVD weer. De landelijke VVD is – als regeringspartij – voorstander van het verdrag. Binnen de VVD afdelingen gaan er echter ook verschillende tegenstemmen op. Als VVD Renswoude staan wij dan ook kritisch ten opzichte van het associatieverdrag. Wij willen u via deze brochure graag informeren over een aantal voor- en tegenargumenten. Maar bovenal willen wij u oproepen om te gaan stemmen!

Waar gaat het referendum over?

De Europese Unie heeft een samenwerkingsverdrag afgesloten met de Oekraïne. Door dit verdrag wordt de handel met Oekraïne makkelijker. Daarnaast zal er financiële steun worden verleend door de EU. Het verdrag bevat ook een politiek gedeelte: dit verdrag is een eerste stap om Oekraïne op termijn te laten integreren in de Europese Unie.

Maar gaat het referendum eigenlijk niet over Europa?    

Officieel gaat het referendum alleen over het associatieverdrag met de Oekraïne. Maar vooral voor de tegenstanders gaat dit referendum ook over de manier hoe Europa momenteel werkt. De tegenstanders van het verdrag zeggen: dit verdrag is bij uitstek een voorbeeld van alles wat er mis is met de huidige vorm van Europese samenwerking. Officieel gaat het referendum echter alleen maar over ‘de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne’. 

 

          Argumenten om voor te stemmen: 

 1. Met dit verdragen stimuleren we de handel met Oekraïne.

 2. We krijgen Oekraïne op deze manier dichter naar Europa, in plaats van dichter bij Rusland.

 3. Wij steunen Oekraïne door dit verdrag en helpen hen in deze moeilijke tijden. Bovendien helpen we Oekraïne op deze manier om onder de invloed van Rusland vandaan te komen.

   

  Argumenten om tegen te stemmen: 

 1. In Oekraïne is er sprake van een hoge mate van corruptie. Door het verdrag krijgt Oekraïne miljarden Euro’s vanuit Europa, het risico bestaat dat een deel van het geld niet op de juiste plek terecht komt.

 2. Oekraïne is een land dat verdeeld is in een Russisch gedeelte en Europees gedeelte. Het zou goed zijn als men met beide machten zaken kan doen, door dit verdrag wordt men nu gedwongen een keuze te maken. Er heerst momenteel in feite nog steeds een burgeroorlog in Oekraïne.

 3. Dit verdrag gaat niet alleen over handel. Als dit verdrag alleen om handel ging, had de Tweede Kamer niet hoeven stemmen over het verdrag; dat mag de EU namelijk zelf beslissen. Omdat dit verdrag ook een ‘politiek gedeelte’ bevat, moet ieder parlement het verdrag goedkeuren. Het gaat dus niet om ‘alleen’ een handelsverdrag, het is ook de bedoeling om steeds nauwer te gaan samenwerken om zodoende uiteindelijk Oekraïne te kunnen laten toetreden tot de EU, of in elk geval uit de invloedssfeer van Rusland te houden.

 4. Oekraïne heeft van oudsher nauwe handelsbetrekkingen en banden met Rusland. Door dit verdrag wordt Oekraïne gedwongen een keuze te maken voor Europa en dus tegen Rusland. Dit kan schadelijk zijn voor de economie van Oekraïne.

   

  Uiteraard zijn er nog veel meer voor- en tegenargumenten te noemen, maar dit zijn wat ons betreft de belangrijkste. Mocht u zich nog meer willen verdiepen in alle achtergronden, dan willen wij u graag verwijzen naar de volgende websites:

  (informatief) http://www.europa-nu.nl/

  (informatief) http://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/08/alles-wat-je-moet-weten-over-het-oekraine-referendum

  (voor): http://www.Oekraine-referendum.nl/

  (tegen): http://www.geenpeil.nl

   

  Wat gebeurt er met de uitslag van het referendum?

  De Nederlandse Tweede Kamer is het laatste van 27 parlementen dat zijn goedkeuring nog moet geven voordat het verdrag in werking kan treden. Opnieuw, want op 7 april 2015 heeft de Tweede Kamer al gestemd maar die stemming is niet meer geldig door het referendum. Het referendum is niet bindend, maar bij een hoge opkomst en duidelijke uitslag kan het parlement een tegenstem niet (zomaar?) naast zich neerleggen. Als Nederland geen akkoord geeft, dan treedt het verdrag niet in werking.

   

  Heeft u nog vragen?

  Laat het ons weten! U kunt ons bereiken via e-mail; info@renswoude.vvd.nl of laat een bericht achter op onze facebook pagina.

   

  Fractie van de VVD Renswoude

   

  Peter Walraven, fractievoorzitter

  Marieke Teunissen, raadslid

  Evert Cornelis Blaauwendraat, commissielid

  Bert Hoek, commissielid

  Gene Noordpool, commissielid

  Henry Krastel, commissielid

  Bart Bisschop, commissielid